Warning: Use of undefined constant topic_id - assumed 'topic_id' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/xn--sg-kka.dk/public_html/forum/showtopic.php on line 7
Meddelelse fra legepladsudvalget

Meddelelse fra legepladsudvalget

Oprettet af Post
140l
21/5/2018
Kære Beboere i Øresundsgården

Ved Grundejerforeningens generalforsamling d. 2018-04-04 blev der nedsat et udvalg til at kigge på fornyelse af Øresundsgårdens legeplads. Legepladsudvalget består af Tilde Ballhausen, Mia Freidal, Mathias Fønns, Kristian Næsted og Per Thorlacius.

I legepladsudvalget har vi afholdt en række møder og drøftet hvilke muligheder vi har for at fornye legepladen. Referater fra møderne kan ses på Øresundsgårdens hjemmeside: https://xn--sg-kka.dk/main.php?menu=minutes

Vi er bla. kommet frem til, at vi gerne vil etablere en trampolin på legepladsen og at vi vil flytte rundt på nogle af legeredskaberne. Vi har kigget på forskellige placeringer af legeredskaber og trampolin. Vi har undersøgt lovgivning, været i kontakt med kommunen, forskellige leverandører og har også talt med en legepladskonsulent.

Vi er kommet frem til, at det er vanskeligt at bibeholde græsplænen som fodboldbane i dens nuværende udformning, hvis der også skal være plads til en trampolin. Vi kigget på flere løsninger med kombineret trampolin og fodboldbane, bla. på muligheden at vende fodboldbanen 90 grader. Desværre er der ingen af disse løsninger som er særligt gode, og legepladskonsulenten fraråder dem. (Kontakt gerne en af os for detaljer herom.)

Vi påtænker derfor at indstille til grundejerforeningens bestyrelse, at opsætte en ny trampolin i det nordøstlige hjørne af græsplænen. Dette medfører, at det nuværende fodboldmål i den nordlige ende af græsplænen ikke længere kan bruges. Den øvrige del af af græsplænen bibeholdes, og vi påtænker at opsætte et bord/bænke-arrangement her, som kan flyttes rundt hvis man vil bruge græsplænen til noget andet. Vi synes en placering af bord/bænke her er den mest hyggelige af de muligheder vi har kigget på, da det er på græsplænen og tæt ved hækken og træet.

Vi ville allerhelst bibeholde fodboldbanen som den er, men vi ser ikke rigtig nogen gode muligheder for dette hvis vi også skal have en trampolin. Med denne mail vil vi derfor gerne høre, om der er nogen som har en holdning til vores indstilling, eller evt. en god ide?

I de kommende dage vil vi også komme rundt og ringe på hos jer i hver enkelt lejlighed for at høre jeres holdninger til vores indstilling. Skulle der være nogle af jer, som har en mening om vores indstilling, hører vi meget gerne fra jer, og vi vil i givet fald byde jer velkommen til at deltage i det videre arbejde i udvalget, så alle bliver hørt.

Det er planen at iværksætte arbejdet med fornyelsen af legepladsen på førstkommende arbejdsdag i foreningen, som er lørdag d. 2018-06-09. Da denne dato er snart forestående beder vi om en evt. tilbagemelding snarligst.

På vegne af legepladsudvalget, med venlig hilsen

Per Thorlacius, 140 L
Mobil 42163827


Besvar